Cabinetul Avocatului Victor Levinţa

Despre Cabinetul Avocatului în Moldova

Cabinetul Avocatului Victor Levința este condus de Victor Levința, avocat, membru al Baroului din Chişinău a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova.  Avocatul Victor Levința a absolvit facultatea de drept la Universitatea de Stat din Moldova (1992), Universitatea Centrala Europeana (1993) și Universitatea Northwestern (1994). Cabinetul Avocatului în Chişinău oferă consultanta şi asistenta juridica, persoanelor fizice şi juridice din țara cit şi de peste hotare.

Victor Levința oferă o gama completa de servicii juridice de calitate, ce țin de chestiuni corporative şi comerciale ale investitorilor şi/sau întreprinderilor din Republica Moldova, astfel de servicii juridice includ, printre altele:
• analiza mediului juridic şi de reglementare;
• analiza juridica a tranzacţiilor;
• studierea, revizuirea şi/ sau elaborarea documentaţiei de proiect;
• reprezentarea şi asistenţă în negocierea documentaţiei de proiect;
• asistenţă în legătură cu investiţii şi înfiinţarea unei afaceri sau întreprinderi;
• asistenţă în rezolvarea problemelor juridice;
• elaborarea opiniilor legale;
• reprezentarea în instanţele judiciare respective în Republica Moldova, şi
• alte servicii legate de tranzacţiile interne şi externe.

In ultimii 30 de ani de activitate avocatul Levința a participat la cele mai mari şi cele mai complexe tranzacţii din Republica Moldova. Ca urmare, Cabinetul Avocatului Victor Levința oferă servicii eficiente avînd la baza o experienţă solida, profesionalism şi abordare personală a necesitaţilor clienţilor, generează soluţii creative la diversele probleme şi preocupări ce apar în cursul desfășurării unei afaceri în Republica Moldova.

Avocatul Levința menţine contacte cu diverse firme internaţionale de avocatura, cu sedii in întreaga lume, şi colaborează asupra tranzacţiilor şi proiectelor transnaţionale ale clienţilor.

Activitatea Avocatului

Avocatul Victor Levința activeaza în domeniul dreptului din anul 1991 şi dispune de experienţă în mai multe domenii ale dreptului, inclusiv Comercial, Civil şi Penal, sferele sale principale de expertiza fiind:
* Afaceri internaţionale și tranzacţii comerciale,
* Bănci, finanţe şi împrumuturi comerciale,
* Investiţii şi achiziții,
* Corporativ şi Comercial,
* Valori mobiliare şi pieţe de capital,
* Reglementare vamala ce tine de Import/Export,
* Privatizare şi restructurare economică,
* Faliment şi reorganizarea afacerilor,
* Mediu,
* Telecomunicaţii,
* Proprietate Intelectuală şi Mărci,
* Munca şi Angajare,
* Soluţionarea litigiilor şi apărarea drepturilor.

De asemenea, avocatul Levința oferă clienţilor consultanță şi asistenta şi în alte domenii de drept care implica desfășurarea afacerii lor în Republica Moldova.

Despre Clienţi

Clienții Cabinetului Avocatului Victor Levința sunt persoane fizice, companii şi societăți comerciale, organizații non-profit, instituţii financiare și societăți de asigurare, naţionale și internaţionale, ce activează in toate ramurile economiei Republicii Moldova.

Avocatul Levința nu utilizează numele clienţilor săi în scopul de a se promova pe piaţă serviciilor juridice. Calitatea serviciilor prestate este determinată de experienţă în juridisprudentă, profesionalism și normele etice a avocaţilor.

Adresa Poştala (pentru corespondenţa):

Cabinetul Avocatului Victor Levinţa
str. Alexandru cel Bun 89
Chişinău, MD-2012
Republica Moldova

tel.: +373-60-244-200
fax: +373-22-244-063

www.attorney-moldova.com
e-mail: advokatmoldova@gmail.com

Pentru programare va rugam sa ne contactaţi prin fax sau poşta electronica.